1050 Hliník

p201703280901410111382.jpg

1050 Výrobky z hliníka patria do jednej z radov čistých hliníkových plechov. Podľa medzinárodných princípov pomenovania značiek musí obsah hliníka v roku 1050 predstavovať viac ako 99,5% kvalifikovaných výrobkov. Čínska norma pre technológiu hliníkových zliatin (GB / T3880-2006) tiež vyžaduje, aby obsah hliníka v roku 1050 dosiahol 99,5%. Pretože v ňom nie sú žiadne iné technické prvky, výrobný proces hliníka 1050 je jednoduchý. 1050 Cena série hliníka je pomerne lacná av súčasnosti sa stáva najbežnejšie používanou sériou v priemysle. Priemyselný čistý hliník má vysokú plasticitu, odolnosť proti korózii, dobrú elektrickú vodivosť a tepelnú vodivosť. Jeho pevnosť je nízka nie preto, že nie je procesom posilňovania tepelného spracovania. Môže prijať kontaktné zváranie, zváranie plynom.