Hliník tvoria metóda

Hlavné tvoriace metódy sú: casting metóda, plastové debnenie metóda a metóda hlboké spracovanie.

Casting metóda:

Je to použitie z liatej hliníkovej zliatiny pre dobrú tekutosť a fillability, liatie hliníkovej zliatiny taveniny do rôznych modelov za určitých podmienok teploty, rýchlosti a vonkajšou silou získať hliníkovej zliatiny odliatky s požadovaný tvar a štruktúru, vlastnosti. Metóda liatia.

Plastové tvárniacich metóda:

Využíva dobrá plasticita hliník a hliníkové zliatiny, platí rôznych vonkajších síl určitých podmienok teploty a rýchlosti, prekonáva odpor kovu voči deformácii a spôsobuje plastickej deformácie, čím získavania rôznych prepínače, špecifikácie a vlastnosťami textúry. Spracovateľské postupy hliník a hliníkové zliatiny plechy, pásy, pásy, fólie, rúrky, tyče, profily, drôty a výkovky.

Hlboké spracovanie:

Polotovar získané liatím alebo plastové tvoriace metódu ďalej spracovávané do hotového časť alebo časti povrchovou úpravou alebo modifikáciou povrchu, obrábanie alebo elektrické spracovanie, zváranie alebo iné spojenie, strihanie, dierovanie, naťahovanie, ohýbanie a podobne. Metódy.