Antioxidačné opatrenia pre hliníkové a hliníkové cievky:

Antioxidačné opatrenia pre hliníkové a hliníkové cievky:

(1) Posilniť riadenie sušenia vzduchu, aby sa zabezpečilo, že v stlačenom vzduchu nie je voda.

(2) Posilniť riadenie valcovacieho oleja a jeho obsah vody je kontrolovaný pod 0,04%.

(3) Balenie hliníkových fóliových kotúčov by malo byť zapečatené a príslušné množstvo vysúšadla by sa malo umiestniť do každého kotúča.

(4) Vlhkosť drevenej šachty a skriňovej dosky obalu nie je väčšia ako 18% a teplota balenej hliníkovej cievky nie je vyššia ako 45 ° C.

(5) Pri preprave z oblasti s nízkou teplotou na miesto s vysokou teplotou a vysokou vlhkosťou okamžite neotvárajte uzavretý obal.

(6) Ak je na streche dielne a skladu dážď alebo sneh, nemali by sa umiestňovať hliníkové cievky.