Bežné mechanické vlastnosti zliatiny hliníka

Spoločné mechanické vlastnosti zliatiny hliníka:

(1) Pevnosť v ťahu: maximálna ťahová sila, ktorú môže odolať jednotková plocha vzorky. Ťažba / plocha Pa = krava / štvorcový milimeter

MegaPa = Pa * 106

(2) Tvrdosť: Maximálny tlak, ktorý možno odolávať v jednotke vzorky. Tlak / plocha povrchu (zaobleného povrchu). Univerzálna tvrdosť tkanín (HB)

(3) Predĺženie: maximálna dĺžka predĺženia meraná po pretrhnutí jednotky vzorky