Vlastnosti hliníkových profilov

p201703281551286060932.jpg


Odolnosť proti korózii

Hustota hliníkového profilu je len 2,7 g / cm3, približne 1/3 hustoty ocele, medi alebo mosadze. Vo väčšine environmentálnych podmienok, vrátane vo vzduchu, vode (alebo slaná voda), petrochémii a mnohých chemických systémoch, môže hliník vykazovať vynikajúcu odolnosť proti korózii.

vodivosť

Hliníkový profil sa často používa kvôli svojej výbornej vodivosti. Na základe rovnakej váhy je elektrická vodivosť hliníka takmer dvojnásobná ako u medi.

Neferomagnetické

Hliníkový profil je neferomagnetický, čo je dôležitá vlastnosť pre elektrotechnický a elektronický priemysel. Hliník nie je samozápalný, čo je dôležité pre aplikácie zahŕňajúce manipuláciu alebo kontakt s horľavými a výbušnými materiálmi.

recyklácia

Hliník má veľmi vysoké oživenie, charakteristika recyklovaného hliníka a natívneho hliníka je takmer žiadny rozdiel.