Úvod do prípojnice

6362829543692300554891396.jpg

Hlavnou funkciou je spracovanie rôznych špecifikácií medenej, hliníkovej zbernice len s príslušnou procesorovou jednotkou, môžete ľahko a rýchlo spracovať medené (2), hliníkový rad na rezanie, dierovanie (okrúhly otvor, pásový otvor), skladanie ohyb, vertikálne ohýbanie, raziaci, sploštenie, twist twist, konektor tlakového kábla a iné rôzne spracovanie. Široko používané vo vysokonapäťových a nízkonapäťových rozvádzačoch, rozvodniach, zberniciach, móloch, elektrických spínačoch, komunikačných zariadeniach, domácich spotrebičoch, stavbe lodí, zariadeniach na automatizáciu kancelárskych prác, výrobe výťahov, výrobe podvozkov a inom elektrotechnickom priemysle. Zariadenie na spracovanie autobusov je odkazom na zahraničné vyspelé produkty v kombinácii s domácou realitou s cieľom zlepšiť efektivitu práce a zabezpečiť bezpečnostné požiadavky na dizajn podporného zariadenia.