Formulár hliníkových plechov

S rozvojom spoločnosti a trhu je hliníková doska stále viac a viac široko používaná v priemysle plesní. Vďaka svojim jedinečným fyzikálnym vlastnostiam a chemickým vlastnostiam hliník postupne nahrádza hlavný trh na trhu s formou. Hliníková plechová forma má významné výhody:

1, nízka hmotnosť. Vzhľadom na svoju hustotu je len 36% všeobecnej formy ocele, takže pohybová zotrvačnosť je relatívne nízka. Počas výrobného procesu je zrýchlenie a spomalenie relatívne jednoduché zníženie straty strojov a plesní.

2, jednoduché obrábanie a vysoká rozmerová stabilita. Rýchlosť rezania viac ako šesťkrát rýchlejšia ako priemerná formovacia oceľ, znižuje veľké množstvo času na spracovanie formy, takže forma môže byť rýchlejšia.

3, vynikajúca tepelná vodivosť. Jeho tepelná vodivosť je vyššia ako priemerná formovacia oceľ, môže ušetriť výrobný čas pri výrobe viac ako 50%, čo je podstatné zvýšenie výrobnej účinnosti formy. Preto hliník vo vstrekovacej forme, vyfukovacia forma, nízkotlaková forma, gumová forma, forma 80% rôznych priemyselných odvetví majú širokú škálu výrobkov. S rozvojom trhu sa superhardový hliník na európskych a amerických trhoch stal najdôležitejším materiálom pre spracovanie plesní.

V prípade formy na topánky je 6061 T6 lepšou voľbou.