Niekoľko spôsobov merania hliníkových dosiek

Niekoľko spôsobov merania hliníkových dosiek

Hrúbka sa meria mikrometrom 0,01 mm.

Dĺžka a šírka a diagonálne meranie s presnosťou 1 mm

Nerovnosť umiestni tanier voľne na plošinu. Po plynulosti sa meria maximálna medzera medzi doskou a plošinou, to znamená nerovnosť.

Nerovnosť listu: pozdĺžna nerovnosť (d / dĺžka nie je plochá). Existujú tri typy bočných nepravidelností (dĺžka / šírka nerovnosti) a lokálne nerovnosti (d / R lokálne).