Význam každého znaku triedy hliníkovej platne

Napríklad: 1060: znamená: prvé miesto: 1 znamená: séria zliatin

Druhá číslica: 0 znamená: zmena: zmena A. Druhá zmena: B. Žiadna zmena: 0

Tretie miesto: 60 znamená, že obsah hliníka je 99,6%.

Hliníkové dosky série 1000 sú založené na posledných dvoch arabských číslach na určenie minimálneho obsahu hliníka v rade. Napríklad posledné dve arabské číslice série 1050 sú 50. Podľa medzinárodnej nomenklatúry značky musí obsah hliníka dosiahnuť. Z rovnakého dôvodu musí obsah hliníka v hliníkovej doske radu 1060 dosiahnuť 99,6% alebo viac.