Opatrenia z hliníkovej cievky proti korózii a antioxidácii

(1) Na posilnenie riadenia sušenia na vzduchu v sklade hliníkových cievok , aby sa zabezpečilo, že stlačený vzduch bez vody.

(2) Na posilnenie riadenia valcovacieho oleja pri výrobe hliníkovej cievky , obsah vody pod kontrolou pod 0,04%.

(3) Obal z hliníkovej zvitkovej fólie by mal používať uzavretý obal, pričom každý objem by mal byť umiestnený v správnom množstve vysúšadla.

(4) Drevená doska krabice, ktorá balia hliníkovú špirálu, vlhkosť dosky skrinky nie je väčšia ako 18%, teplota hliníkového obalu nie je väčšia ako 45 ° C.

(5) Neuzavretý obal ihneď otvorte, keď je hliníková cievka prepravovaná z nízkoteplotnej zóny do oblastí s vysokou teplotou a vysokou vlhkosťou.

(6) Pracovník, skladové strešné netesnosti, sneh, hliníkové cievky by nemali byť umiestnené.

aluminum coil.jpg aluminum coil.jpg