Čo sú výkonové izolácie hliníka


Izolačný hliníkový plech je druhom vysokokvalitného vonkajšieho dekoračného materiálu, ktorý má veľké využitie v stavebníctve, pretože jeho vynikajúce funkčné vlastnosti sú dôverné pre celú spoločnosť. Nasledujúca malá séria nám poskytuje podrobné predstavenie funkcie tepelne izolačného hliníkového plechu.


1. Izolačný hliníkový plech s krásnou, trvanlivou funkciou


Údaje o izolácii môžu byť úzko spojené s údajmi o dekoračnom povrchu. Odvtedy sa rieši problém, že údaje o izolácii a údaje o povrchu dekorácie nemôžu byť úzko spojené. Po kontakte nie je ľahké spadnúť, ani sa uvoľniť, a odolnosť proti odporu vetra informácií o povrchu dekorácie sa zvyšuje. Farba je tiež diverzifikovaná a môže byť spracovaná do lesného tvaru, ktorý môže lepšie vyjadriť dekoračné vlastnosti.


2. Protipožiarna izolácia, tepelnoizolačná funkcia a požiarna odolnosť hliníkovej dosky tepelnej izolácie sú tiež vynikajúce.


Tepelnoizolačná hliníková doska nie je vyhrievaná ani tavená, ale tvorí dierovitý spálený materiál s menším množstvom dymu a silným zapaľovaním a odoláva predĺženiu plameňa. Aj keď je tepelne izolačná hliníková doska vystavená ohňu alebo vysokej teplote, vďaka svojej vynikajúcej tepelno-izolačnej funkcii, je to len rýchlo rastie, agilne vyrába koks a pôsobí ako protipožiarne predĺženie a udržuje vnútorné jadro bez horenia. , vykazujúce vynikajúcu protipožiarnu funkciu.


3. Izolačný hliníkový plech má dve vrstvy izolačnej funkcie


Po preskúšaní dvojvrstvovej izolácie z hliníkovej platne z tepelnej izolácie je k hornej matrici polyuretánovej peny pripevnená hliníková fólia. Po tvarovaní peny pôsobí hliníková fólia ako separačné činidlo, zatiaľ čo druhá strana sa zaoberá penením, čím sa zvyšuje odolnosť hliníkovej dosky voči tlaku vetra, čo je dostatočné na objasnenie izolácie dvoch vrstiev tepelne izolačnej hliníkovej dosky.