Aké sú použitia hliníkových panelov?

Osvetľovacie teleso

Solárny reflektor

Architektonický vzhľad (rôzne druhy výroby hliníka v stavebníctve sa používajú pre nové domáce prostredia a obytné stavby, od vonkajšej rekonštrukcie až po výzdobu interiérov, ako sú panely z okenných panelov, hliníkové kompozitné panely atď.).

Čalúnenie: strop, stenu atď.

Nábytok, skrinky, nádrže, hliník pre plechovky.

Kontajnerový hliník

Značky, menovky, tašky

Vnútorná a exteriérová dekorácia automobilov, vysokorýchlostná železnica, hliník pre automobily.

Vnútorné dekorácie: ako fotorámčeky

Domáce spotrebiče: chladničky, mikrovlnné rúry, audio zariadenia atď.

Letecký a kozmický priemysel, ako napríklad veľké čínske lietadlá, série kozmických lodí Shenzhou, satelitné a iné aspekty. (Hliník pre lietadlá, jedna tretina svetového nákladu sa každoročne prepravuje letecky a približne 1 miliarda cestujúcich cestuje po svete do lietadla. V rastúcej leteckej doprave zohráva hliník kľúčovú úlohu pri používaní hliníka. bola neoddeliteľne spojená s históriou leteckého priemyslu.)

Spracovanie mechanických častí

Výroba plesní

Chemické / izolačné potrubné obloženie