Výhody a vlastnosti automobilových hliníkových panelov


Zliatina sa aplikuje na automobily, ktoré majú nielen zrejmý energeticky úsporný účinok, ale spĺňajú aj vývojový trend v oblasti bezpečnosti, ochrany životného prostredia a automobilových materiálov a majú významné ekonomické a sociálne výhody. Keďže hmotnosť karosérie automobilu je v celom vozidle veľmi dôležitá, vývoj vysoko výkonných a výrazných panelov karosérií automobilov je dôležitou súčasťou ľahkého procesu automobilov v Číne.


V súčasnosti sa v hliníkových paneloch automobilov v Číne nevyskytuje rozsiahla aplikácia zliatiny hliníka, najmä preto, že cena hliníkovej zliatiny je približne 2-násobne vyššia ako cena bežnej ocele a lisovanie plechov z hliníkových zliatin je lisované. ťažšie ako bežné oceľové plechy. Tieto dva problémy bránia použitiu plechov zo zliatiny hliníka pre aplikácie karosérií automobilov. Ale s neustálym rozvojom vedy a techniky budú tieto problémy dobre vyriešené.


Po prvé, zlepšenie a pokrok technológie tavenia zvýši produktivitu, takže jednotková cena hliníkovej zliatiny bude naďalej klesať a koncepcie ochrany životného prostredia vlád a ľudí na celom svete sa budú postupne zvyšovať. Preto sa dôrazne vyžaduje, aby výrobcovia automobilov prijali viac zmenou technológie a nákladov. Viac hliníkovej zliatiny.


Po druhé, problém nízkeho razenia plechu zliatiny hliníka možno dosiahnuť racionálnou optimalizáciou podielu každého legovacieho prvku výskumom materiálu a zlepšením celkového výkonu zliatiny primeraným pomerom a interakciou medzi prvkami. Na jednej strane je možné zlepšiť spôsoby, ako sú procesy tepelného spracovania a valcovacie procesy, aby sa zlepšila schopnosť lisovania plechov z hliníkovej zliatiny.