Vývoj hliníkového dyha priemyslu

So zlepšením ekonomiky ľudský dopyt po stavebníctve nie je len na základnej úrovni, ale je väčší nárast, estetický vzhľad. Takto je personalizovaný dizajn štýlu v architektonickej oblasti, preto sa dodáva hliníková fólia. Al dyha odolná proti vlhkosti, odolná voči korózii, odolná voči vonkajším útokom, dlhá životnosť, aj keď ceny môžu byť vyššie ako ceny všeobecných stavebných materiálov, inštalácie Jednoduchosť a dobrý dekoratívny efekt to robí široko. V tomto roku, vzhľadom na vplyv mnohých faktorov dohromady, čínsky stavebný trh nie je uspokojivý, hliník bol tiež veľký trh výkyvy, robí hliníkové plechy v odberateľských spracovateľských odvetviach bol v kolísaní. Ale vzhľadom na to, že sa hospodárska situácia zlepšuje, budúcnosť trhov s hliníkovými plechmi si určite stojí za to.