Technológia výroby valcovaných za studena a za tepla

Podľa odlišnej technológie spracovania sa hliníkový plech môže rozdeliť na valcované za studena a valcované za tepla.

(1) proces výroby a spracovania hliníka za tepla:

Hliníkové ingoty --- Ohrievanie a tavenie --- Hliníková voda --- Vertikálne liatie do prázdneho --- Na hlavu --- Frézovanie na tvár --- Kúrenie --- Valcovanie za tepla valcovaním za tepla --- Polotovary produkty --- žíhanie - narovnávanie --- rezanie --- kontrola --- balenie --- hotový výrobok

Všeobecná hrúbka viac ako 10 mm je hliník valcovaný za tepla. Pod valcami pod 10 mm sa môže valcovanie za studena vykonávať aj valcovaním za tepla. Funkcie za tepla valcované za tepla: pre hlboké ťahanie, oxidáciu, kvalitu povrchu

Hliníkové ingoty --- Tepelné topenie --- Hliníková voda --- Kontinuálne valcovanie - Odlievanie - Valcovanie za studena pri izbovej teplote --- Polotovary --- Žíhanie --- Rovnanie --- Rezanie - --- Kontrola - - Balenie --- Hotové

铝板生产_看图王.jpg