Poznáte príčinu defektov na povrchu hliníkových panelov?


V súčasnosti majú hliníkové plechy, hliníkové zvitky a iné materiály extrémne široký spotrebný trh. Využívajúc vynikajúci výkon hliníkových plechov, silnú odolnosť proti korózii a ľahšiu kvalitu, mnohé odvetvia používajú hliníkové plechy ako náhradu za tradičné kovové materiály.


Príčiny porúch na povrchu hliníkových dosiek:

1. Skladací (skladací) valček nie je správny. Napríklad sa vytvára kalandr nesúci teplo, takže oba konce valčeka sú napučané a lisovaná doska je silná a tenká na obidvoch stranách;

Pred kalandrovaním je vlna dosky príliš veľká, takže množstvo kalandrovania je príliš veľké, čím sa vytvára zvlnenie;

Keď je tenká doska stlačená, nie je ľahké vytvárať skladanie; rozdiel hrúbky medzi dvomi stranami dosky je veľký a skladanie je ľahké.

2, povrch bubliny: povrch ingotu je nerovný, tam je špinavý východ, bez čistenia pred naplnením pece;

Po erózii sú na povrchu ingotu a hliníkovej dosky stopy erózie;

Ak je čas ohrevu príliš dlhý alebo teplota je príliš vysoká, povrch ingotu je oxidovaný;

3. Praskanie ingotov: Množstvo lisovania počas valcovania za tepla je príliš veľké, praskanie z konca ingotu; teplota vykurovania ingotu je príliš vysoká alebo príliš nízka.