Od januára do septembra dosiahol vývoz hliníkových fólií v Číne 957 400 ton.

Podľa colných údajov bol od januára do septembra 2018 objem vývozu hliníkových plechov, pásov a plechov v Číne 2, 0692 miliónov ton, čo predstavuje medziročný nárast o 32,4%. Medzi nimi celkový objem vývozu colného čísla 76061199 od januára do septembra dosiahol 561 300 ton, čo predstavuje nárast o 117,15%. , Od januára do septembra 2018 dosiahol vývoz čínskych hliníkových fólií 957 400 ton, čo predstavuje medziročný nárast o 8,3%. Od apríla sa objem vývozu v podstate stabilizoval približne na 110 000 ton za mesiac.