Uvedená skupina plánuje zvýšiť výšku prostriedkov zvýšených o viac ako 750 miliónov juanov. Zlepšiť štruktúru automobilového reťazca hliníkového priemyslu.

Večer 8. novembra Sunshine Group zverejnila neverejnú ponuku akcií spoločnosti A. Plánuje vydať neverejnú ponuku, ktorá nepredstavuje viac ako 20% celkového akciového kapitálu pred emisiou, to znamená nie viac ako 140 miliónov akcií a limit na zvýšenie finančných prostriedkov je 750 miliónov juanov. Kvantitatívna výroba kovaní z kolesov z hliníkovej zliatiny. V štvrťročnej správe 2018, polročnej správe za rok 2018 a v tretej štvrťročnej správe za rok 2018 sa denný čistý zisk uvedenej skupiny zvýšil o 22,14%, 28,13% a 38,63%.