Čo je profil z hliníkovej zliatiny?

1. Profily z hliníkovej zliatiny predstavujú triedu konštrukčných materiálov z neželezných kovov, ktoré sú v priemysle široko používané. Používajú sa v letectve, letectve, automobilovom priemysle, strojárstve, lodiach, stavebníctve a dekorácii. A chemický priemysel má veľa aplikácií.


2. S rýchlym vývojom vedy, techniky a priemyselnej ekonomiky v posledných rokoch sa dopyt po zváraných konštrukciách zliatin hliníka každým dňom zvyšuje, takže sa zintenzívni aj výskum zvárania hliníkových zliatin. Rozsiahle použitie hliníkových zliatin podporuje vývoj technológie zvárania hliníkových zliatin. Súčasne vývoj technológie zvárania rozšíril oblasť použitia hliníkových zliatin. Preto sa technológia zvárania hliníkových zliatin stala jednou z najdôležitejších tém výskumu.